Nedre Høyset Vel


 Siste nytt:

Velets medlemmer har mottatt brev fra landskapsarkitekt John Lie om oppstart av planarbeid for Høyset Panorama – nedre del.

Det har vært avholdet et ekstraordinært medlemsmøte, der situasjonen ble drøftet, og der man ble enige om en plan fremover.
 


Se i arkivet for referater og Velets samlede respons til John Lie.

Se brev fra Velet her.

 

 


     Velkontingenten betales til Velet på 0532.39.35558
   

 

       EMAIL

Klikk her for web-kamera som viser været på Vaset.