Nedre Høyset Vel

Årsmøtet 2019 ble holdt torsdag den 18/4 kl 10:00 hos formann Hans Petter Johnsen.

Agenda var
 

1) Valg av ordstyrer og referent
2) Årsberetning 2018 Se vedlegg
3) Årsregnskap 2018 Se vedlegg
4) Status brøyting/vedlikehold vei/avtale med R. Dalen Se vedlegg
a. Forslag til endringer i avtalen Se vedlegg
5) Budsjett 2019 Se vedlegg
a. Fastsettelse av årskontingent 2019
6) Valg av nytt styre
a. Formann Hans Petter Johnsen         På valg
b. Sekretær Morten Guldhaug             Ikke På valg
c. Medlem Emil Fjellingsdal                 Ikke på valg
d. Revisor Roald Ankerstad                 På valg
7) Innkommende saker til årsmøtet
a. Fastsettelse dato og tidspunkt for dugnad 2019
8) Eventuelt

1) Valg av ordstyrer og referent
2) Årsberetning for 2017
3) Årsregnskap for 2017
4) Status vei, vedlikehold og brøyting.
    Avtale med R. Dalen
5) Budsjett for 2018
    -  Fastsetting av årskontingent 2018
6) Valg av nytt styre
    a. Formann Hans Petter Johnsen Ikke på valg
    b. Sekretær Morten Guldhaug På valg
    c. Medlem Sigrid Onsum På valg
    d. Revisor Roald Ankerstad Ikke på valg
7) Innkomne saker til årsmøtet
    - Fastsette tid/dato for dugnad 2018
8) Eventuelt
 

Årsmøtet påsken 2019
  
Se i Arkivet for alle relatert dokumenter som budsjett, innkalling og regnskap og referater fra tidligere årsmøter.
 

 

Nedlastede filer vises i Excel, Word eller Adobe