Nedre Høyset Vel
Arkiv
  
Innkallinger         Regnskap   Budsjetter     Referater     Årsmelding          Diverse          

Årsmøte 2009         2008           2009               2009             2008             Vedtekter 09

Årsmøte 2010         2009           2010 Forslag    2010                   2009
                                               2010 Vedtatt

Årsmøte 2011         2010           2011               2011                   2010

Årsmøte 2012         2011           2012               2012              2011

Årsmøte 2013         2012           2013               2013              2012

Årsmøte 2014         2013           2014               2014              2013            Velavgift 2014

Årsmøte 2015         2014           2015               2015              2014            Diverse
                                              
2015 Vedtatt

Årsmøte 2016         2015           2016               2016              2015

Årsmøte 2017         2016           2017               2017              2016            Diverse   Diverse 2

Årsmøte 2018         2017           2018               2018              2017            Avtale brøyting

Årsmøte 2019         2018           2019               2019              2018            Brøyteavtale
                                                                                                           Endringer brøyteavtale

 

Planarbeide 2019:    Kart            Email            Brev fra Velet    Referat styremøte
   

Nedlastede filer vises i Adobe Acrobat, Excel eller Word.

 

0FILER\Planarbeide -