Diverse
 

Jordkabler til hyttene i velet kan gi nye muligheter.
Alle kan få 3 faset tilknytning og oppgradere til 40 Ampere hovedsikringer.

Ved bygging av nye hytter i området for noen år siden - ble det samtidig lagt opp jordkabler til ca 10 andre hytter i området. Dette fordi luftnettet som man til da hadde benyttet etter dagens krav ikke holdt mål. I uke 23 og 24 i 2009 ble hyttene tilknyttet nye jordkabler - og man tok samtidig ned gamle stolper og lufttrekk.

Hytter som har fått ny jordkabel kan også få 3 faset tilknytning (ca 70% mere watt tilgjengelig effekt på samme amper-setting enn ved 1 fas). For å gå fra 1 til 3 faset tilknytning må strømmåleren byttes og hovedsikring endres. Dette skal etter sigende koste ca kr. 1.000,- i gebyr til E-Verket. Ved oppgradering til 40A kan det også påløpe et gebyr, kontakt eventuelt E-Verket for detaljer. Installasjonen av ny måler/oppgraderinger gjøres av privat elektriker.

Har man et 25A  3-faset inntak har man ca 9.000 watt totalt tilgjengelig i skapet - noe som holder for de fleste (25x220x√3). Et 40A inntak kan maksimalt gi ca 15.000 watt. Til sammenligning gir et 1 faset inntak på 25A kun 5.500W. Se tabell nedenfor.

Flere benyttet her Vestre Slidre El-installasjon AS tlf. 61 34 32 90 (Morten) - som er kjent i området og som samarbeider med graver og E-Verket.

For kontakt til E-Verket - ring Magne på tlf. 99 28 71 56 om det er noe du lurer på.

Det nye jordkabelnettet vil være sikret i respektive skap med egne kortsluttningssikringer til den enkelte hytte - noe som ihht E-Verket øker sikkerheten på nettet i området betraktelig.
 

Amper på inntaket  1 fas / 3 fas Maksimal watt belastning
25A 1 fas 5.500 W
40A 1 fas 8.800 W
25A 3 fas 9.500 W
40A 3 fas 15.000 W
 

 

Nedre Høyset Vel