Vaset
Viktige telefonnummer i kommunen:
Legevakt                                  61344790    Akutt hjelp    113
Vaksentral utenom kontortid       61361044
Helsestasjon                            61345029 
Tannklinikk                               61345049
Teknisk sjef/brannsjef               61345022
Vann og avløp                          61345020
Renovasjon                              61363866
Vestre Slidre fjellstyre               61345089
Politi                                       61345900
VEIMÅKER ROAR DALEN             90142092

 


 

Nedre Høyset Vel
Vaset er et aktivt område - der det skjer mye både om sommeren og vinteren. Nedenfor følger en oversikt over en del av de firmaene som er i området.